Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy Dệt ngày 25-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy Dệt ngày 25-12-2020

Ngày 25-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Vận hành máy Dệt . Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 22-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 22-12-2020

Ngày 22-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Đóng cốt pha ngày 15-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Đóng cốt pha ngày 15-12-2020

Ngày 15-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng cốt pha . Đã tuyển chọn ra các ứng...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 04-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 04-12-2020

Ngày 04-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm . Đã tuyển chọn ra c...

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Ngày 02-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) . Đã tuyển chọn...

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Ngày 02-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) . Đã tuyển chọn...

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may công nghiệp ngày 04-03-2020

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may công nghiệp ngày 04-03-2020

Ngày 04-03-2020, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may công nghiệp . Đã tuyển...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 27-02-2020

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 27-02-2020

Ngày 27-02-2020, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm . Đã tuyển chọn ra c...

Thi tuyển đơn hàng Đúc Nhựa ngày 25-10-2019

Thi tuyển đơn hàng Đúc Nhựa ngày 25-10-2019

Ngày 25-10-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đúc nhựa . Đã tuyển chọn ra các ứng viê...

Thi tuyển đơn hàng Đúc các sản phẩm Xây dựng (Làm trong nhà xưởng)  ngày 24-10-2019

Thi tuyển đơn hàng Đúc các sản phẩm Xây dựng (Làm trong nhà xưởng) ngày 24-10-2019

Ngày 24-10-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đúc các sản phẩm Xây dựng (Làm trong nh...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline
0906 977 756 (Mr.Nghĩa) - 097 876 2760 (Mr.Giang)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5