Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 04-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 04-09-2017

Ngày 04-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên ngày 15-08-2017

Thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên ngày 15-08-2017

Ngày 15-08-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên. Đã tuyển chọn ra các ứng...

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 12-07-2017

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 12-07-2017

Ngày 12-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Nhựa. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 10-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 10-7-2016

Ngày 10-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 14-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 14-7-2016

Ngày 14-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 14-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 14-7-2016

Ngày 14-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Nhựa. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng Sơn Xây dựng ngày 30-6-2017

Thi tuyển đơn hàng Sơn Xây dựng ngày 30-6-2017

Ngày 30-06-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Sơn Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Dệt ngày 19-6-2017

Thi tuyển đơn hàng Dệt ngày 19-6-2017

Ngày 19-06-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 12-6-2017

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 12-6-2017

Ngày 12-06-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên ngày 26/05/2017

Thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên ngày 26/05/2017

Ngày 26-05-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên. Đã tuyển chọn ra các ứng...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5