Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm Nam ngày 22-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm Nam ngày 22-04-2018

Ngày 22-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 15-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 15-04-2018

Ngày 15-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 17-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 17-04-2018

Ngày 17-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng  Xây dựng Công trình đóng ván khuôn ngày 06-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng Công trình đóng ván khuôn ngày 06-04-2018

Ngày 06-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng Công trình đóng ván khuôn. Đã ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-03-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-03-2018

Ngày 21-03-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 06-03-2018

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 06-03-2018

Ngày 06-03-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công Cốt thép ngày 08-02-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công Cốt thép ngày 08-02-2018

Ngày 08-02-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cốt thép. Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn ngày 22-01-2018

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn ngày 22-01-2018

Ngày 22-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn. Đã tuyển chọn ra các ứng vi...

Thi tuyển đơn hàng Dệt ngày 19-01-2018

Thi tuyển đơn hàng Dệt ngày 19-01-2018

Ngày 19-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 19-01-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 19-01-2018

Ngày 19-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline
0906 977 756 (Mr.Nghĩa) - 097 876 2760 (Mr.Giang)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5