Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử Nam ngày 09-07-2018

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử Nam ngày 09-07-2018

Ngày 09-07-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí  ngày 31-05-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 31-05-2018

Ngày 31-05-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng và lắp ráp giàn giáo ngày 28-05-2018

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng và lắp ráp giàn giáo ngày 28-05-2018

Ngày 28-05-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng và lắp ráp giàn giáo . Đã tuyể...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói sản phẩm ngày 04-05-2018

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói sản phẩm ngày 04-05-2018

Ngày 04-05-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói sản phẩm. Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm Nam ngày 22-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm Nam ngày 22-04-2018

Ngày 22-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 15-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 15-04-2018

Ngày 15-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 17-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 17-04-2018

Ngày 17-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng  Xây dựng Công trình đóng ván khuôn ngày 06-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng Công trình đóng ván khuôn ngày 06-04-2018

Ngày 06-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng Công trình đóng ván khuôn. Đã ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-03-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-03-2018

Ngày 21-03-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 06-03-2018

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 06-03-2018

Ngày 06-03-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5